Banka Hesap Bilgileri

YAPI KREDİ BANKASI

HESAP SAHİBİ : B..... A.....

IBAN NO : TR 930006701000000046778711


AKBANK 

HESAP SAHİBİ : B.... A.....

IBAN NO : TR510004600017888000142611